COOKIES

Soubory cookie používáme pro ukládání obecných informací o preferencích nebo poskytování anonymizovaných údajů pro sledování aplikacím třetích stran. Shromážděné informace se osobně nezaměřují na vaši identitu. Jsme oprávněni shromažďovat informace bez vašeho souhlasu.

Cookies používáme pro:

· Sledování preferencí našich zákazníků

· Zlepšení použitelnosti webových stránek

· Poskytování osobních zkušeností

· Analýza a sledování výkonu webových stránek

· Shromažďování údajů, které neumožňují osobní identifikaci, pro aplikace třetích stran